When you are a tradi artist but pretend to know about digi:D

When you are a tradi artist but pretend to know about digi:D

Category
:
Anime girl
Artist
:
Céo
Posted date
:
21-11-2020 14:32

Tags: Draw Vietnamese classic costume, anime style

 
  

Naib Wanwan 5 months ago
Bức này đẹp nè, nhưng tui thấy phần đổ bóng bên dưới áo hơi bị fail á 🤔